Цитология тестове

Обща и клинична патология

Показател

Биологичен материал

Референтниграници

Мерни единици

Метод

Цитологично изследване на цитонамазка от женски полови органи

Цитонамазка от женски полови органи

Оцветяване с хематоксилин и еозин

Цитологично изследване на цитонамазка от храчка

Цитонамазка от храчка

Оцветяване с хематоксилин и еозин

Цитологично изследване на седимент от урина

Седимент от урина

Оцветяване с хематоксилин и еозин

Цитологично изследване на секрет от млечна жлеза

Секрет от млечна жлеза

Оцветяване с хематоксилин и еозин

Цитологично изследване на лаважна течност от пикочен мехур

Лаважна течност от пикочен мехур

Оцветяване с хематоксилин и еозин

Цитологично изследване на секрет от рана

Секрет от рана

Оцветяване с хематоксилин и еозин

Цитологично изследване на синовиална течност

Синовиална течност

Оцветяване с хематоксилин и еозин

Цитологично изследване на лаважна течност от уретери

Лаважна течност от уретери

Оцветяване с хематоксилин и еозин

Цитологично изследване на цитонамазка от устна кухина

Цитонамазка от устна кухина

Оцветяване с хематоксилин и еозин

Цитологично изследване на цитонамазка от очни лезии

Цитонамазка от очни лезии

Оцветяване с хематоксилин и еозин

Цитологично изследване на лаважна течност от пиелон

Лаважна течност от пиелон

Оцветяване с хематоксилин и еозин

Цитологично изследване на тъкани

Тъкани

Оцветяване с хематоксилин и еозин