Микробиология тестове

Показател Биологичен материал Референтни граници Мерни единици Метод
Микробиологично изследване на: Фекална маса и ректален секрет Културелен
Микробиологично изследване на: Урина за урокултура Културелен
Микробиологично изследване на: Материал от генитална система Културелен
Микробиологично изследване на: Ранев материал и гной Културелен
Микробиологично изследване на: Гърлени и назофарингеални секрети Културелен
Микробиологично изследване на: Храчка Културелен
Микробиологично изследване на: Ликвор Културелен
Микробиологично изследване на: Пунктат Културелен
Микробиологично изследване на: M. hominis и Ureaplasma spp. /уретрален и цервиковагинален секрет/ Тест на bioMerieux
Антибиограма с 10 антибиотични диска Конвенционален
Хемокултура – аеробна и анаеробна Пълна кръв Флуоресценция
Хемокултура – педиатрична Пълна кръв Флуоресценция
Антистрептолизинов титър (AST) Серум < 200 за възрастни
< 150 за деца
IU/ml Имунотурбодиметричен
Waaler Rose/RF (ревматоиден фактор) Серум < 14 IU/ml Имунотурбодиметричен
EBV-CA-Ig M
(Paul -Bunnel, инф.мононуклоза)
серум или EDTA плазма <0.8
≥1,1
RU/ml ELISA
IgA за Chlamydia trachomatis Серум <0.8 – отрицателен
0.8-1.1 – съмнителен
> 1.1 – положителен
RU/ml ELISA
IgМ за Chlamydia trachomatis Серум <0.8 – отрицателен
0.8-1.1 – съмнителен
> 1.1 – положителен
RU/ml ELISA
IgG за Chlamydia trachomatis Серум <0.8 – отрицателен
0.8-1.1 – съмнителен
> 1.1 – положителен
RU/ml ELISA

Проверка на резултати

Виж повече

Цени на изследвания

Виж повече