Микробиология тестове – Очаквайте скоро!

Показател

Биологичен материал

Референтни граници

Мерни единици

Метод

Микробиологично изследване на:

Фекална маса и ректален секрет

Културелен

Микробиологично изследване на:

Урина за урокултура

Културелен

Микробиологично изследване на:

Материал от генитална система

Културелен

Микробиологично изследване на:

Ранев материал и гной

Културелен

Микробиологично изследване на:

Гърлени и назофарингеални секрети

Културелен

Микробиологично изследване на:

Храчка

Културелен

Микробиологично изследване на:

Ликвор

Културелен

Микробиологично изследване на:

Пунктат

Културелен

Микробиологично изследване на:

M. hominis и Ureaplasma spp. /уретрален и цервиковагинален секрет/

Тест на bioMerieux

Антибиограма с 10 антибиотични диска

Конвенционален

Хемокултура – аеробна и анаеробна

Пълна кръв

Флуоресценция

Хемокултура – педиатрична

Пълна кръв

Флуоресценция

Антистрептолизинов титър (AST)

Серум

< 200 за възрастни

< 150 за деца

IU/ml

Имунотурбодиметричен

Waaler Rose/RF (ревматоиден фактор)

Серум

< 14

IU/ml

Имунотурбодиметричен

EBV-CA-Ig M

(Paul -Bunnel, инф.мононуклоза)

серум или EDTA плазма

<0.8

≥1,1

RU/ml

ELISA

IgA за Chlamydia trachomatis

Серум

<0.8 – отрицателен

0.8-1.1 – съмнителен

> 1.1 – положителен

RU/ml

ELISA

IgМ за Chlamydia trachomatis

Серум

<0.8 – отрицателен

0.8-1.1 – съмнителен

> 1.1 – положителен

RU/ml

ELISA

IgG за Chlamydia trachomatis

Серум

<0.8 – отрицателен

0.8-1.1 – съмнителен

> 1.1 – положителен

RU/ml

ELISA