Тестове Германия

А
Показател Биологичен материал Референтни граници Мерни единици Метод
11-Desoxy-corticosterone serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента method varies
11-desoxycortisol serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента RIA
17-OH pregnenolone serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента RIA
17-OH progesterone serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента RIA
18-OH corticosterone (U) urine – 5 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента method varies
5-hydroxyindolacetic acid urine – 10 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
A.striated muscle-Ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента MEIA
AAB to spermatic fluid serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
AB-Screening test serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента coombs test
ACE in CSF CSF (ликвор) отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента enzymatic
Acetazolamid serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Acetone, dimethylketone (U) urine – 10 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента GC
Acetylcholin – Rez.-Ak serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента RIA
Acetylcholinesterase amniotic fluid (амниотична течност)- 1 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента electrophoretic
Acetylsalicylic acid serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Acid phosphatase serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента photometric
ACTH EDTA plasma frozen отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента RIA
Actin antibody serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента IFT
Adenovirus ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента KBR
Adenovirus ag faeces – 5 g отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента ELISA
Показател Биологичен материал Референтни граници Мерни единици Метод
Adenovirus antigen test nasal swap (назална среда) отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента IFT
Adenovirus DNA swab (среда) отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента PCR
Adenovirus IgA-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Adenovirus IgG-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Adenovirus IgM-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Adiponectin serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Adrenaline urine – 10 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Adrenaline (Pl) EDTA plasma отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Adrenocortex Abs. serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента IFT
ALAT serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента enzymatic
Albumin serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента nephelometric
Albumin serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента nephelometric
Albumin (CSF) CSF отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента nephelometric
Albumin (U) urine – 10 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента nephelometric
Alcohol, ethanol serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента GC
Ald.-18-Gluc./U. urine – 10 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента method varies
Aldolase serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента enzymatic
Aldosterone serum frozen отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента RIA
Aldosterone (U) urine – 1 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента RIA
alk. leucocyte phosph. EDTA отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента staining
Alkaline phosphatase serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента photometric
Allopurinol serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Alpha fetoprotein, tumormarker serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента ELISA
Alpha galactosidase serum frozen отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента method varies
Alpha-1-antitrypsin serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента nephelometric
Alpha-1-antitrypsin in stool faeces – 5 g отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента ELISA
Alpha-1-antitrypsin phenotyping serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента
Alpha-1-microglobulin serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента nephelometric
Alpha-1-microglobulin (U) urine – 10 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента nephelometric
Alpha-2-macroglobulin (U) urine – 20 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента nephelometric
Alpha-amylase serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента enzymatic
Alpha-amylase spontaneous urine – 10 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента enzymatic
alpha-HBDH serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента enzymatic
Aluminium serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента AAS
AMA-M2 serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента blot
AMA-M9 serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента blot
Amantadine serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента GCMS
Amino acid screening in filterpaper filter card (филтърна карта) отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента Aa – analyser
Amino acid screening in serum serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента Aa – analyser
Amino acid screening in urine urine – 10 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента Aa – analyser
Amiodarone serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента LCMS
Amisulprid serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Amitriptylin serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Amlodipin serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Ammonia EDTA отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента enzymatic
Amoxillin serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Amphetamine serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента GCMS
Amphetamine urine – 5 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента GCMS
Amphetamine group serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента GCMS
Amphetamine group confirmation serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента GCMS
Amyloid serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента nephelometric
Androstandiol-glucuronid serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Androstendione serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента RIA
Angiotensin converting enzyme serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента enzymatic
Annexin V IgG-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Annexin V IgM-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Anti factor 8 citrate plasma frozen отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента photometric
Anti Muellerian Hormone serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента ELISA
Antidiuretic hormone EDTA plasma отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента RIA
Anti-factor-Xa-activity citrate plasma frozen отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента photometric
Antigen proof (erythrocy.) whole blood – 2 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента agglutination
Anti-Gliaden sIgA faeces – 5 g отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Antihyaluronidase serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента Agglutination
Antinuclear ab, screening serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента IFT
Antinuclear ab,IgA serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента IFT
Antinuclear ab,IgG serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента IFT
Antinuclear ab,IgM serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента IFT
Antistaphylosin serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента Agglutination
Antistreptodornase B /DNAse-B serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента nephelometric
Antistreptokinase serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента KBR
Antistreptolysin serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента nephelometric
Antistreptolysin O puncture – 1 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента nephelometric
APC-resistance citrate plasma frozen отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента Clotting test
Apolipoprotein A1 serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента nephelometric
Apolipoprotein B serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента nephelometric
Apolipoprotein E serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента nephelometric
Aripiprazole serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента GCMS
Arylsulfatase A serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента photometric
ASAT serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента enzymatic
Asialoglycoprot. receptor ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента IFT
Aspergillus antigen serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
AT III-activity citrate plasma frozen отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента nephelometric
Atenolol serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Atomoxetin serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Auramin staining microbiol. swab (микробиологична среда) отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента microsc., staining
Autoantibodies to myocardium serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента IFT
Autoantibodies to thyreoglobulin serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента RIA
Azathioprine (Imuran) serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
alpha1-Fetoprotein im Serum, Tumormarker serum отразени в резултата на пациента 1 ml CLIA
B
Показател Биологичен материал Референтни граници Мерни единици Метод
B.burgd. IgG (antigen + VlsE) serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента Blot
B.burgd. IgM-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента Blot
B.pertussis DNA swab in PCR vessel (среда за PCR) отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента PCR
B.pertussis toxin, IgA-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента Blot
B.pertussis toxin, IgG-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента Blot
Baclofen serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента LCMS
Barbiturate serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Barbiturate urine – 5 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Bartonella henselae IgG-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента IFT
Bartonella henselae IgM-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента IFT
Bartonella quintana IgG-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента IFT
Bartonella quintana IgM-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента IFT
BCR-ABL sequencing EDTA blood in PAX отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента PCR/Seq.
BCR-ABL translocation EDTA blood in PAX отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента PCR
Benzodiazepine serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента GCMS
Benzodiazepine confirmation urine – 10 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента GCMS
Показател Биологичен материал Референтни граници Мерни единици Метод
Benzodiazepine screening urine – 10 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента GCMS
Benzoylecgonin serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента GCMS
beta-2-glycoprot.-screening serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
beta-2-glycoprotein IgA-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
beta-2-glycoprotein IgG-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
beta-2-glycoprotein IgM-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
beta-2-microglobulin urine – 10 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента nephelometric
beta-2-microglobulin serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента nephelometric
beta-2-microglobulin CSF (ликвор) отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента nephelometric
beta-2-transferrin serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента immunefixation
Beta-carotene serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
beta-HCG serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента ECL
beta-HCG (Tumor) serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента ECL
beta-HCG urine – 1 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента ECL
beta-HCG, free serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента FIA
beta-Trace protein (CSF) nasal secretion – 1-2 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента nephelometric
Bile acids serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента photometric
Bile acids faeces – 1 g отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента photometric
Bilirubin, neonatal serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента photometric
Bilirubin,direct serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента photometric
bilirubin,total serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента photometric
Показател Биологичен материал Референтни граници Мерни единици Метод
Biperiden serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента LCMS
Bisoprolol serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента LCMS
Blood group EDTA blood отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента Agglutination
Blood in stool, Haemoccult faeces – 1 g отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента indicator reaction
BNP-NT-Propeptid serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Bone alkaline phosphatase (BAP), ostase serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Bone TRAP serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Bord. pertussis-IgG-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Bord. pertussis-IgM-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Bordetella parapertussis DNA swab in PCR vessel (среда за PCR) отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента PCR
Bordetella pertussis-IgA-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Bornavirus ag serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Borrelia burgdorferi-DNA urine – 10 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента PCR
Borrelia burgdorferi-DNA punctate отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента PCR
Borrelia IgG-ab (pKo+VlsE) serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Borrelia IgM-ab (pKo) serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Borrelia-DNA punctate отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента PCR
BPAG 2 (180 kD)IgG ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
BPAG 2 (230 kD)IgG-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
BPAG-1 (230 kD)IgA-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
BPAG-2 (180 kD)IgA ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Показател Биологичен материал Референтни граници Мерни единици Метод
Bromazepam urine – 5 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента GCMS
Bromazepam serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента GCMS
Bromide serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента photometric
Brucella abs serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента KBR
Brucella IgG-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Brucella IgM-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Buprenorphine urine – 5 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента GCMS
Buprenorphine serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента GCMS
beta-HCG im Serum, Tumormarker serum отразени в резултата на пациента 1 ml LIA
C
Показател Биологичен материал Референтни граници Мерни единици Метод
C1-Est.Inh. activity citrate frozen отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента photometric
C1-Est.Inh. protein serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента photometric
C1-INH ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
C1q-binding serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента RID
C1q-complement serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента RIA
C2-complement serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента RID
C3 nephritis factor serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента IEP
C3-complement serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента nephelometric
C3-complement puncture – 2 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента nephelometric
C3d-complement serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента nephelometric
C4-complement serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента nephelometric
C4-complement serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента nephelometric
CA 12-5 serum, dialysate, pu отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента LIA
Показател Биологичен материал Референтни граници Мерни единици Метод
CA 15-3 serum, punctate отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента LIA
CA 19-9 serum, punctate отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента LIA
CA 50 serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента RIA
CA 54-9 serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента RIA
CA 72-4 serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента ECL
CA channel abs (PQ-type) serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента RIP
Cabergolin serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента GCMS
Cadmium EDTA отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента AAS
Cadmium (stool) faeces – 5 g отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента AAS
Calcitonin serum frozen отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента RIA
Calcium serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента photometric
Calcium (dialysate) dialysate (диализат) – 1 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента photometric
Calcium spontaneous urine – 10 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента AAS
Calprotectin in stool faeces – 5 g отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента ELISA
Camp. fetus ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента ELISA
Campylobacter jejunii-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента ELISA
c-ANCA (cytoplasm.) serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента IFT
Cand. alb. IgA-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Cand. alb. IgG-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Cand. alb. IgM-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Cannabis (THC) serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента GCMS
Cannabis-THC (urine) urine – 10 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента FPIA
Carbamazepin serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Carbidopa serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Carbimazol serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Carboanhydrase 1-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента Blot
Carboanhydrase 2 ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента Blot
Carboxyterminales Telo Peptid (ICTP) serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента RIA
Cardiolipin IgG-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента ELISA
Cardiolipin IgM-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента ELISA
Cardiolipin-Ig-(G/M/A) serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента ELISA
Carnitin serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента photometric
Cartilage ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента
Catecholamines (EP) EDTA plasma frozen отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Catecholamines (U) urine – 10 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
CEA serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента ECL
Cellano ag whole blood – 2 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента agglutination
Centromere autoantibody serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента IFT
CH-50/CH50 serum frozen отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента KBR
Chinidine,extraction serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Chl. heat shock protein serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Chl. pneum. IgA-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Chl. pneum. IgG-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Chl. trachom. IgA-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Chl. trachom. IgG-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Chl. trachomatis DNA swab, urine, puncture (среда, урина, пунктат) отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента PCR
Chlamydia pneumoniae DNA swab (среда), BAL отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента PCR
Chlamydia psittaci-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента KBR
Chlamydia trachomatis antigen serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента ELISA
Chlordiazepoxid serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Chlordiazepoxid (urine) urine – 5 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Chloride serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента coulometric
Chloride (urine) spontaneous urine – 10 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента coulometric
Chlorprothixen serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента LCMS
Cholesterin serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента photometric
Cholinesterase serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента photometric
Chromium serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента AAS
Chromogranin A serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента ELISA
Chymotrypsin faeces – 5 g отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Citalopram serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента GCMS
Citrate serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента photometric
Citrate (urine) urine – 5 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента photometric
CK-BB-isoenzyme serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента electrophoretic
CK-MB serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента electrophoretic
Clobazam serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Clomethiazol serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Clomipramine serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента LCMS
Clonazepam serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента GCMS
Clopenthixol serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента GCMS
Clorazepat/Desmethyl urine – 5 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Clostr. Difficile antigen faeces – 5 g отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента ELISA
Clozapin serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
CMT serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента CMT
CMV Avidity serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента avidity test
CMV virus-DNA (PCR) swab in PCR vessel (среда за PCR) отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента PCR
CMV-DNA (qual.) swab in PCR vessel (среда за PCR) отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента PCR
Cocain serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента GCMS
Cocain (urine) urine – 10 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Codein serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Codein (urine) urine – 10 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Coeruloplasmin serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента nephelometric
Coffein serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
CO-hemoglobin EDTA отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента photometric
complexed PSA serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента LIA
Copper (faeces) faeces – 1 g отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента AAS
Copper (urine) spontaneous urine – 10 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента AAS
Copper (CU) serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента AAS
Copper after Dimaval (urine) spontaneous urine – 10 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента AAS
Coproporphyrine urine – 10 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Cortisol serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента LIA
Cortisol (urine) urine – 1 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента LIA
Cotinine serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента GCMS
Cotinine (urine) urine – 10 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента GCMS
Coxiella-burneti-ab (Q-fever) serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента KBR
Coxiella-burneti-P1 IgG ab (Q-fever) serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Coxiella-burneti-P1 IgM ab (Q-fever) serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Coxiella-burneti-P2 IgG ab (Q-fever) serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Coxiella-burneti-P2 IgM ab (Q-fever) serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Coxsackie IgG-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Coxsackie IgM-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
C-Peptide serum frozen отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента RIA
C-reactive protein serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента nephelometric
C-reactive protein puncture – 1 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента nephelometric
C-reactive protein
high sensitive
serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента nephelometric
creatin kinase serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента enzymatic
Creatinine serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента photometric
Creatinine (urine) spontaneous urine – 10 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента photometric
Creatinine enzymatic serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента enzymatic
creatinine-clearance serum, 24h – urine – 1 ml/ 10 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента photometric
Cryptosporidia ag faeces – 5 g отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Cyclic citrulinated peptide CCP serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента ELISA
Cyclosporine A EDTA blood отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента LCMS
Cyfra-21 serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента ECL
Cystatin C serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента nephelometric
Cysticercosis IgG-ab (Taenia solium) serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Cysticercosis-ab western blot serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента western blot
Cytomegalie IgG-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Cytomegalie IgM-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Cytomegalie-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента KBR
Cytomegalie-DNA (urine) urine – 10 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента PCR
CA 125 serum отразени в резултата на пациента 1 ml CLIA
CA 15-3 serum отразени в резултата на пациента 1 ml CLIA
CA 19-9 serum отразени в резултата на пациента 1 ml CLIA
CA 242 serum отразени в резултата на пациента 1 ml EIA
CA 50 serum отразени в резултата на пациента 1 ml RIA
CA 72-4 serum отразени в резултата на пациента 1 ml ECL
Calprotectin (Stuhl) stuhl отразени в резултата на пациента 5 g EIA
CASA serum отразени в резултата на пациента 1 ml EIA
CEA serum отразени в резултата на пациента 1 ml CLIA
CEA im Liquor liquor отразени в резултата на пациента 0,5 ml CLIA
Chromogranin A serum отразени в резултата на пациента 1 ml TRAC
CYFRA 21-1 serum отразени в резултата на пациента 1 ml ECL
Cysteinyldopa-5-S serum, gefr. отразени в резултата на пациента 1 ml  
D
Показател Биологичен материал Референтни граници Мерни единици Метод
Delta amino-levulinic acid (U) urine – 10 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента spectralphotometry
Dengue-fever-IgG-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Dengue-fever-IgM-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Desalkyl-flurazepam serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Desalkyl-flurazepam (urine) urine – 10 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Desimipramin serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента LCMS
Desmethyl-Clobazam serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента LCMS
Desmethyldiazepam serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента GCMS
Desmethyldiazepam (urine) urine – 10 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента GCMS
Desmoglein 1-ab (Pemphigus foliaceus) serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента RIP
Desmoglein 3-ab (Pemphigus vulgaris) serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента RIP
Desoxypyridinoline urine – 10 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Dexamethasone serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента GCMS
DHEA serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента RIA
DHEAS serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента ECL
Diaminooxidase activity serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента RIA
Diazepam serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента GCMS
Diazepam (urine) urine – 10 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента LCMS
Digitoxin serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента LIA
Digoxin serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента ECL
Dihydrocodeine serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента LCMS
Dihydrotestosterone serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента LCMS
Diphenhydramine serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Diphtherie toxoid ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Direct Coombs test EDTA отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента DCT
Disialo-gangliosid IgG-ab (GD1a) serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента Blot
Disialo-gangliosid IgG-ab (GD1b) serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента Blot
Disialo-gangliosid IgM-ab (GD1a) serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента Blot
Disialo-gangliosid-ab (GD1a) serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Disialo-gangliosid-ab (GD1b) serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Disialo-gangliosid-ab (GD1b) serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента Blot
DNA Cytometry cytometry swab (цитометрична среда) отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента cytometry
docosane acid (C 22) serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента GCMS
Dopamine (Pl) EDTA plasma frozen отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Dopamine (urine) urine – 10 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Doxepin serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента LCMS
Drug screening urine – 10 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
ds-DNA-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
ds-DNA-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента RIA
ds-DNA-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента IFT
Duloxetin serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента LCMS
E
Показател Биологичен материал Референтни граници Мерни единици Метод
E.coli – EHEC (SLT1) faeces – 5 g отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента PCR
E.coli – EHEC (SLT2) faeces – 5 g отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента PCR
EAST / RAST mixed allergens serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EAST
EAST / RAST single allergen serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EAST
EBV IgG-blot serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента western blot
EBV-DNA EDTA blood отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента PCR
EBV-early-antigen-IgG-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
EBV-EBNA-1-IgG-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
EBV-VCA-IgG-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
EBV-VCA-IgM-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Echinoc. gra/mul screen serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента IHA
Echinoc. mult. ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Echo-virus-pool-ab (Typ 4,6,9,14,24,30 serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента KBR
EDDP (urine) urine – 10 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Ehrlichia IgG-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента IFT
Ehrlichia-IgM-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента IFT
Endomysial-IgA-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента IFT
Endomysial-IgG-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента IFT
Endothelial cell abs serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента IFT
Entamoeba hist. Ag faeces – 5 g отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Entamoeba-ab (IHAT) serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента IHA
Enterovirus-RNA swab in PCR – vial (среда за PCR) отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента PCR
Eosinoph.Cation.Protein serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента CAP
Epidemic parotitis IgM-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Epidemic parotitis IgG-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Epidemic parotitis-screening serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента KBR
Epidermal basal membrane abs serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента IFT
Erythropoietin serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента LIA
Escitalopram serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента LCMS
Estradiol,17-beta serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента ECL
Estrone E1 serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента RIA
Ethosuximid serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Ethyl alcohol (urine) urine – 10 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента GC
Ethylglucuronid serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента LCMS
Ethylglucuronid urine – 10 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента LCMS
Everolimus EDTA blood отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента GCMS
F
Показател Биологичен материал Референтни граници Мерни единици Метод
Factor 10 (Stuart-Prower-Factor) citrate plasma frozen отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента electrophoretic
Factor 11 (Plasmathromboplastin) citrate plasma frozen отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента Coagulation test
Factor 12 (Hageman-Factor) citrate plasma frozen отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента Coagulation test
Factor 13 (Fibrinase) citrate plasma frozen отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента photometric
Factor 2 (Prothrombin) citrate plasma frozen отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента Coagulation test
Factor 5 (Proaccelerin) citrate plasma frozen отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента Coagulation test
Factor 7 citrate plasma frozen отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента Coagulation test
Factor 8 (antihem. factor A) citrate plasma frozen отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента Coagulation test
Factor 8 assoc. antigen (VWF) citrate plasma frozen отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EID
Factor 8 collag.-bind.-act. citrate plasma frozen отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента ELISA
Factor 8 ristocetin cofactor citrate plasma frozen отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента ELISA
Factor 8, vWF multimere citrate plasma frozen отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента Coagulation test
Factor 9 antihem. factor B citrate plasma frozen отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента Coagulation test
Felbamat serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Ferritin serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента ELISA
Fibr.Degr.Prod.D-Dimer citrate blood отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента Agglutination
Fibrillarin U3RNP ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента IFT
Fibrin-monomer-complex citrate plasma frozen отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента Agglutination
Fibrinogen (Clauss method) citrate plasma frozen отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента Coagulation test
Fibronectin EDTA plasma отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента photometric
Filariasis-Ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
First trimester Screening serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Flecainid serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента LCMS
Flunitrazepam serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента GCMS
Flunitrazepam (urine) urine – 10 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Fluoride serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента ISE
Fluoxetin serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента LCMS
Flupentixol serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента GCMS
Fluphenazine serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента GCMS
Fluspirilen serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента GCMS
Fluvoxamine serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента LCMS
Folic acid serum frozen отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента LIA
Folic acid Eryth.
measured value
serum frozen отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента LIA
Francisella tularensis IgG-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Francisella tularensis-IgG-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента IFT
Francisella tularensis-IgM-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента IFT
free cortisol (urine) urine – 10 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента LIA
Free Hb (plasma) Heparine plasma отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента spectral photomet
Free kappa light chain serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента nephelometric
Free kappa light chain (urine) urine – 10 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента nephelometric
Free lambda light chain serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента nephelometric
Free lambda light chain (urine) urine – 10 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента nephelometric
Fructosamin serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента photometric
Fructose (ejaculate) ejaculate – 2 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента enzymatic
FSH serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента ECL
FT3 serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента ECL
FT4 serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента ECL
FT-abs (IgG) serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента FTA – abs
Furosemid serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
G
Показател Биологичен материал Референтни граници Мерни единици Метод
Gabapentin serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента GCMS
Galactose-1-phosphouridyl transferase citrate – 3 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента enzymatic
gamma-glutam.-transf. serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента enzymatic
Gang.-Myel.1-IgG serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Gang.-Myel.1-IgM serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Gardia lamblia ag faeces – 5 g отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Gastrin serum frozen отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента RIA
Gentamicin serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента FPIA
Gliadin-IgA-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента MEIA
Gliadin-IgG-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента MEIA
Glom. basalm. ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Glom. basalm. ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента IFT
Glucagon EDTA plasma frozen отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Glucose-6-PDH EDTA blood отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента photometric
Glutamat-
decarbox.-ab (GAD)
serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента IFT
Glutamat-DH serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента enzymatic
Gold (AU) serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента AAS
GP210-IgG-abs serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Gram stain various отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента gram staining
Growth hormone serum frozen отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента RIA
H
Показател Биологичен материал Референтни граници Мерни единици Метод
H. influenzae type B IgG-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Haemoglobin (faeces) faeces – 5 g отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
haemoglobin A2 EDTA отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Haloperidol serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента GCMS
Hantavirus IgG-immunoblot serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента western blot
Hantavirus IgM-immunoblot serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента western blot
Hantavirus-IgG-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента ELISA
Hantavirus-IgM-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента ELISA
Haptoglobin serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента nephelometric
HAV-ab (vacc. success) serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента ELISA
Hb+Hb-Haptoglobin-complex (immunologic serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента nephelometric
HbA1c EDTA отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
HBc IgM-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента MEIA
Hb-chromatography EDTA отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента electrophoretic
HBs ag (conf.test) serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
HBs-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента MEIA
HBs-ab (vacc. status) serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента MEIA
HBV genotyping Swab in PCR – vial (среда за PCR) отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента PCR
HBV-DNA, quant. virus-load EDTA отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента PCR
HBV-Precore mutations EDTA отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента
HBV-resistance (Lamivudin) EDTA отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента
HCV Genotype (subtyping) amplificat (амплификант) – 1 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента PCR
HCV-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента MEIA
HCV-ab western blot serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента Western blot
HCV-RNA, qual. EDTA отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента PCR
HCV-RNA, quant. virus-load EDTA отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента PCR
HDL messured serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента photometric
Helicob.pylori Ab faeces – 5 g отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента ELISA
Helicob.pylori IgA-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Helicob.pylori IgA-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента Blot
Helicob.pylori IgG-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Helicob.pylori IgG-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента Blot
Helicobacter C13 breath test breath air отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента MS
hemoglobin F EDTA отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента electrophoretic
Hemopexin serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента RID
Hep. B-Precore mutation test EDTA отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента
Hep.-E-IgG-ab western blot serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента Western blot
Hep.-E-IgG-ab (EIA) serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Hep.-E-IgM-ab (EIA) serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Hepatitis A IgM-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента MEIA
Hepatitis A-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента ELISA
Hepatitis B core-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента MEIA
Hepatitis B virus surface antigen serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента MEIA
Hepatitis B virus-e-antigen serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента MEIA
Hepatitis B-e-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента MEIA
Hepatitis D-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента ELISA
Hepatitis D-virus-RNA EDTA отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента PCR
Hepatitis G-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Heptacarboxy-porphyrins (U) urine – 10 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Herpes simplex virus I/II-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента KBR
Hexacarboxy-porphyrins (U) urine – 10 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Hexoaminidase A,B serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента method varies
HHV PCR serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента PCR
Histamine EDTA plasma отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента RIA
Histon-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
HIV 1/2-westernblot serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента Westernblot
HIV 1-RNA quant. EDTA plasma frozen, отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента PCR
HIV COMBO-Test (1/2/0+p24) serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
HLA A allels, group typing CPDA blood отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента PCR
HLA B allels, group typing CPDA blood отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента PCR
HLA B*27, single antigen CPDA blood отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента PCR
HLA DQ allels, group typing CPDA blood отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента PCR
HLA DR allels, group typing CPDA blood отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента PCR
Homocysteine serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента LCMS
Homovanillic acid (urine) urine – 10 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
HPV subtyping genital swab (генитална среда) отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента PCR
HSV 2-DNA PCR – vial (среда за PCR) отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента PCR
HSV 2-DNA CSF (ликвор) отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента PCR
HSV II IgG-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
HSV-1 DNA PCR – vial (среда за PCR) отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента PCR
HSV-1 DNA CSF (ликвор) отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента PCR
HSV-I/II-IgG-Ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
HSV-I/II-IgM-Ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента ELISA
Hu D-ab / ANNA typ serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента IFT
hum. Anti mouse-Ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента Blot
Human herpes virus 6 IgG-ab IFT serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента IFT
Human herpes virus 6 IgM-ab IFT serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента IFT
Hydrochlorothiazid serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Hydroxychloroquin serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Hydroxyprolin serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Hydroxyprolin (urine) urine – 10 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента RIA
HE4 serum отразени в резултата на пациента 1 ml CMIA
I
Показател Биологичен материал Референтни граници Мерни единици Метод
IgA scretoric RID saliva (слюнка) – 2-3 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента RID
IgA-1 serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента nephelometric
IgA-2 serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента nephelometric
IgA-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента PHA
IGF-1 serum frozen отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента LIA
IGF-2 (human insulin-like growthfactor) serum frozen отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента IRMA
IGFBP-3 serum frozen отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента LIA
Imipramin serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента LCMS
Immunefixation serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента immunefixation
Immunefixation (urine) urine – 10 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента immunefixation
Immunelpho – cryo serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента Electrophoresis
Immunoglobulin A serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента nephelometric
Immunoglobulin A (CSF) CSF (ликвор) отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента nephelometric
Immunoglobulin D serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента nephelometric
Immunoglobulin E serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента LIA
Immunoglobulin G serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента nephelometric
Immunoglobulin G (CSF) CSF (ликвор) отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента nephelometric
Immunoglobulin G (urine) spontaneous urine – 10 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента nephelometric
Immunoglobulin G-1 serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента nephelometric
Immunoglobulin G-2 serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента nephelometric
Immunoglobulin G-3 serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента nephelometric
Immunoglobulin G-4 serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента nephelometric
Immunoglobulin M serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента nephelometric
Immunoglobulin M (CSF) CSF (ликвор) отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента nephelometric
Indometacin serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Influenza A/Calif/4/09 porcine flu swab in PCR – vial (среда за PCR) отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента PCR
Influenza A-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента KBR
Influenza A-ab RNA swab in PCR – vial (среда за PCR) отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента PCR
Influenza A-IgA-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента IFT
Influenza A-IgG-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента IFT
Influenza A/H1N1 IgA ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Influenza A/H1N1 IgG ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Influenza B-ab RNA swab in PCR – vial (среда за PCR) отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента PCR
Influenza B-IgA-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента IFT
Influenza B-IgG-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента IFT
Influenza-B serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента KBR
Inhibin B serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Insulin serum frozen отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента RIA
insulin-ab (human) serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента RIA
Int. globet cells Abs serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента IFT
Interleukin 1-beta serum frozen отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента method varies
Interleukin 2-receptor (soluble) serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента LIA
Intrinsic factor-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента IFT
Iodine serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Iron serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента PHO
irregular antibody serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента coombs test
Islet-cell-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента IFT
Itraconazole serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента LCMS
J
Показател Биологичен материал Референтни граници Мерни единици Метод
Japan B-virus abs serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента IFT
Jo-1/Histidyl-tRNA-Synthet. serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
K
Показател Биологичен материал Референтни граници Мерни единици Метод
Kappa chains serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента nephelometric
Kappa chains (urine) urine – 10 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента nephelometric
Kell ag whole blood – 2 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента agglutination
Keratin ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента
Ku-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
L
Показател Биологичен материал Референтни граници Мерни единици Метод
LA confirmation test citrate plasma frozen отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента KOAG
La/SS-B serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Lactate dehydrogenase serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента enzymatic
Lactate dehydrogenase (Punct) serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента enzymatic
Lactoferrin (Faeces) faeces – 5 g отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Lactoferrin-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Lambda-light-chains serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента nephelometric
Lambda-light-chains (urine) urine – 10 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента nephelometric
Lamblia intestinalis-IgG-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента IFT
Lamotrigin serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
LC1 (liver cytosolic antigen) serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента Dotblot
LDH isoenzymes serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента electrophoretic
LDL messured serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента PHO
Lead (faeces) faeces – 5 g отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента AAS
Lead (PB) EDTA отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента AAS
Lead (urine) urine – 10 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента AAS
Leflunomid serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Leg. pneumophila-ab (pool 1) serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента IFT
Leg. pneumophila-ab (pool 2-8) serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента IFT
Legionella-DNA Swab in PCR – vial (среда за PCR) отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента PCR
Legionella-DNA (urine) urine – 10 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента PCR
Leishm. ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента IFT
Leishm. ssp. ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Lept. Canicola-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента KBR
Leptin serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Leptosp. grippotyphosa-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента KBR
Leptosp. icterohaemorrh.-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента KBR
Leptosp. Pomona-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента KBR
Leptosp. sejroe-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента KBR
Leucinaminopeptidase serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента PHO
Levetiracetam serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Levodopa (L-Dopa) serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Levomepromacin serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента LCMS
LH (Luteinizing hormone) serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента ECL
Lindane (alpha-Hexachlorcyclohexane) EDTA отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента GCMS
Lipase serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента enzymatic
Lipid electrophoresis serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента electrophoretic
Liponic acid serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Lipoprotein A serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента Electrophoresis
Lipoprotein X serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента Electrophoresis
Liquor(CSF) analysis (qualitative) CSF (ликвор) отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента electrophoresis
Listeria-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента KBR
Lithium (therapeutic) serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента AAS
Liver AP serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента electrophoretic
liver membrane antib. serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента IFT
Liver-Kidney-Micros. ab (LKM/LKM1) serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента IFT
Liver-Kidney-Micros.-ab (1) serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента MEIA
Lorazepam serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Lorazepam (urine) urine – 10 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Lormetazepam serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
LSD (urine) urine – 10 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента MEIA
LSD in urine, confirmation urine – 10 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента LCMS
Lupus-anticoagulant citrate plasma frozen отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента KOAG
Lymphochorio-meningitis virus ab (LCM) serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента KBR
Lysozym (faeces) faeces – 5 g отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Lysozyme serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Lipidgebundene Sialsäure serum отразени в резултата на пациента 1 ml  
M
Показател Биологичен материал Референтни граници Мерни единици Метод
Ma ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента method varies
Magnesium serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента AAS
Magnesium (erythr.) EDTA отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента AAS
Magnesium (urine) urine – 10 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента AAS
MAK/Anti-TPO serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента RIA
Makro-creatinkinase typ 1 serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента electrophoretic
Malaria IgG ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента IFT
Maprotilin serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Matrix protein (COMP) serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Measles-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента KBR
Measles-IgG-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Measles-IgM-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Mebendazol serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Melanoma inhib. act. serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Melatonin serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента RIA
Melperon serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента LCMS
Mercury (HG) EDTA отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента AAS
Mercury (urine) urine – 10 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента AAS
Mesuximid serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Metamizol (Aminoantipyrin) serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Metanephrine EDTA plasma frozen отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента RIA
Metanephrine (U) urine – 10 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Methadon serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента LCMS
Methadon (urine) urine – 10 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Methaemoglobin EDTA отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента photometric
Methotrexat serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Methyl malonic acid serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента GCMS
Methylhistamin (U) urine frozen – 10 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента LCMS
Methylphenidat serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента GCMS
Metoprolol serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Metsuximid serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Mexilethin serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Mi 2-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Mianserin serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента LCMS
Mirtazapin serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента LCMS
Mistletoe lectin IgA serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Mistletoe lectin IgE serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Mistletoe lectin IgG serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Mistletoe lectin IgM serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Mitoch. AB (AMA) serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента IFT
Moclobemid serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Monoacetylmorphine (U) urine – 2 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента GCMS
Monosialo-gangliosid-IgG-ab (GM2) serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента MEIA
Monosialo-gangliosid-IgG-ab (GM3) serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента Blot
Monosialo-gangliosid-IgM-ab (GM2) serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента MEIA
Monosialo-gangliosid-IgM-ab (GM3) serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента Blot
monovalent C3D whole blood – 2 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента Agglutination
monovalent IgG whole blood – 2 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента Agglutination
Morhin/Heroin (U) confirmation test urine – 10 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента GCMS
Morphin/heroin (urine) urine – 10 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Morphine serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента GCMS
Muscle thyrosin-
kinase ab
serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента RIA
Mycophenolat serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Mycopl. pneum. IgA-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Mycopl. pneum. IgG-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Mycopl. pneum. IgM-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Mycopl. pneum.-DNA microbiol. swab (микробиологична среда) отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента PCR
Mycoplasma abs serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента KBR
Mycoplasma hom.-DNA bacteriol. Swab (бактериологична среда) отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента PCR
Myelin assoc.
glycoprotein (MAG)
serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента IFT
Myeloperoxidase-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Myoglobin serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента nephelometric
Myosin-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента MEIA
M2-Pyruvatkinase serum отразени в резултата на пациента 1 ml EIA
M2-Pyruvatkinase im Stuhl stuhl отразени в резултата на пациента 5 g EIA
Metanephrine/ Normetanephrine urin отразени в резултата на пациента 10 ml HPLC
MIA (Melanoma Inhibiting Activity) serum отразени в резултата на пациента 1 ml EIA
N
Показател Биологичен материал Референтни граници Мерни единици Метод
N.meningitidis IgG-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
NAT (nutrition IgG-ab screen) serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
N-Desmeth.-Clomipramin serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента LCMS
Neiss. gonorrh.-DNA Swab in PCR – vial (среда за PCR) отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента PCR
Neisseria gonorrh.-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента KBR
Nematodes abs (IgG/IgM) serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента IFT
Nematodes IgG-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Neopterin serum frozen отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента RIA
Newborn screening filter card (филтърна карта) отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента
Niacin serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента LCMS
Nitrazepam serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента LCMS
Noradrenaline (Pl) EDTA plasma frozen отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Noradrenaline (urine) urine – 10 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Nordoxepin serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента LCMS
Normetanephrine EDTA plasma frozen отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента RIA
Nortriptylin serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента LCMS
Norwal virus-DNA faeces – 5 g отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента PCR
NSE serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента RIA
N-Telopeptide (urine) urine – 10 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Neopterin im Serum serum отразени в резултата на пациента 1 ml EIA
Neuronen-spezifische Enolase (NSE) serum отразени в резултата на пациента 1 ml CLIA
Nukleäres Matrix Protein 22 urin отразени в резултата на пациента 10 ml EIA
O
Показател Биологичен материал Референтни граници Мерни единици Метод
Olanzapin serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента GCMS
Opiates serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента FPIA
Opiates (urine) urine – 10 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента FPIA
Opiates, confirmation serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента GCMS
Opipramol serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Osmolality serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента GPE
Osmolality (urine) urine – 10 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента GPE
Osteocalcin serum frozen отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента ECL
Oxalic acid serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента PHO
Oxalic acid (urine) spontaneous urine – 10 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента PHO
Oxazepam serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента GCMS
Oxazepam (urine) urine – 10 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента GCMS
Oxcarbazepin-10-OH metabolite serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
P
Показател Биологичен материал Референтни граници Мерни единици Метод
p53-autoantibodies serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Palladium (stool) faeces – 5 g отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента AAS
p-ANCA (perin.) serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента IFT
Pancreas elastase-1 serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Pancreatic amylase P2 serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента electrophoretic
Pancreatic elastasis 1 faeces – 5 g отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента ELSIA
Pankreatic amylase serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента PHO
Panthotenic acid (Coenzym A) serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента LCMS
Paracetamol serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Parainflu.1-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента KBR
Parainfluenza-2-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента KBR
Parainfluenza-3-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента KBR
Parasites in blood EDTA, blood smear отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента microscopic
Parathyroid hormone intact serum frozen отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента ECL
Parathyroid hormone related protein EDTA plasma frozen отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента method varies
Parietal cells-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента IFT
Paroxetin serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента LCMS
partial thromboplastine time citrate plasma frozen отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента KOAG
Parvovirus-B19-IgM serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента western blot
Parvovirus-P19-DNA EDTA отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента PCR
Parvovirus-P19-IgG serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Parvovirus-P19-IgM serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Parvovirus-P19-IgM-westernblot serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента western blot
Paternity test (2 persons) EDTA blood, bucal swab отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента PCR
Paternity test (3 persons, prenatal) EDTA blood, bucal swab, amniotic fluid отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента PCR
PCA3-RNA urine, special vessel – 10 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента PCR
Pentacarboxy porphyrins (U) urine – 10 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Pentachlorphenol serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента GCMS
Perazin serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента GCMS
Perphenazin serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента LCMS
Phencyclidin (urine) urine – 10 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента MEIA
Phenobarbital serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Phenylalanin serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Phenytoin serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Phosphate serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента PHO
Phosphate (urine) urine – 1 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента PHO
Phytanic acid serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента GCMS
Pipamperon serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента LCMS
Piracetam serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Placental alkaline phosphatase (PLAP) serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Plasma Renin activ EDTA plasma frozen отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента RIA
Plasminogen activator inhib. 1 citrate plasma frozen отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента PHO
PM/Scl abs serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
PM1/PM-Scl abs serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента IFT
Pneumococcus IgG-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Poliovirus -1-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента NT
Poliovirus -2-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента NT
Poliovirus -3-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента NT
Polychlorated Biphenyls (PCB) EDTA отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента GCMS
Porphobilinogen (urine) urine – 10 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента SPHO
Porphyrine differentiation (U) urine – 10 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Porphyrine total serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента photometric
Porphyrine total (ery)
(Erythrozytär)
EDTA отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Porphyrine total (urine) urine – 10 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента photometric
Potassium serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента ISE
Potassium (urine) spontaneous urine – 10 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента ISE
Pramipexol serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента LCMS
Prednisone serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Pregabalin serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента LCMS
Pregnantriol urine – 10 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Pregnenolon sulfate serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента LCMS
Prickle cell desmosomal abs serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента IFT
Primidon serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Procalcitonin serum frozen отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Progesterone serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента ECL
Proinsulin intact EDTA plasma отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Prokoll.-III-peptid serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента IRMA
Prokollagen-I N-terminal serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента RIA
Prolaktin serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента LIA
Promethazin serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента GCMS
Propafenon serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Propranolol serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Prostate specific Ag. serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента LIA
Protein serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента enzymatic
Protein (CSF) CSF (ликвор) отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента PHO
Protein (punc.) puncture – 2 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента enzymatic
protein (urine) spontaneous urine – 10 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента enzymatic
Protein C citrate plasma frozen отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента KOAG
Protein C-activity citrate plasma frozen отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента KOAG
Protein electrophoresis serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента electrophoretic
Protein Elpho/U urine – 10 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента electrophoretic
Protein S (free) citrate plasma frozen отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента electrophoretic
Protein S-activity citrate отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента KOAG
Proteinase-3-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
prothrombine time citrate plasma frozen отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента KOAG
Puumalavirus-IgG immunoblot serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента western blot
Puumalavirus-IgG-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Puumalavirus-IgM immunoblot serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента western blot
Puumalavirus-IgM-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Pyrethroid-Metabolit 1 (urine) urine – 10 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента GCMS
Pyrethroid-Metabolit 2 (urine) urine – 10 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента GCMS
Pyrethroid-Metabolit 3 (urine) (Br2CA) urine – 10 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента GCMS
Pyridinolin (urine) urine – 10 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Pyruvatkinase in Ery EDTA отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента PHO
p53-Autoantikörper serum отразени в резултата на пациента 1 ml EIA
p53-Tumorsuppressor-Protein heparin blut отразени в резултата на пациента 2,7 ml EIA
PCA3 spezialgef. urin отразени в резултата на пациента 10 ml PCR
Phosphohexo-Isomerase serum отразени в резултата на пациента 1 ml Photometrie
Prostata-spezifisches Antigen (PSA) serum отразени в резултата на пациента 1 ml CLIA
PSA complex serum отразени в резултата на пациента 1 ml CLIA
Q
Показател Биологичен материал Референтни граници Мерни единици Метод
Quadrosialogangliosid-IgG-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента Blot
Quadrosialogangliosid-IgM-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента Blot
Quantiferon-TB Gold Quantiferon pack (квантиферонов пакет) отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента
Quetiapin serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента LCMS
R
Показател Биологичен материал Референтни граници Мерни единици Метод
Rabies-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента NT
Reboxetin serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента LCMS
Renin EDTA plasma frozen отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента RIA
Resp. syncyt. virus ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента KBR
Respir. syncyt. virus antigen bacteriol. Swab (бактериологична среда) отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента IFT
Reticulocyte count EDTA отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента FLOW
Rhesus factor EDTA отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента agglutination
Rhesus formula whole blood – 2 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента agglutination
Rheumatoid factor serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента NEPH
Rheumatoid factor (punct.) puncture – 1 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента NEPH
Ri-ab / ANNA type II serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента IFT
Rickettsia conori IgG-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента IFT
Rickettsia conori IgM-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента IFT
Rickettsia IgM-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента IFT
Rickettsia-IgG-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента IFT
Risperidon serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента LCMS
RNP/Sm serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Ro/SS-A (52/60 kD) serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Rotavirus ag faeces – 5 g отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Rotavirus-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента KBR
Rubella IgG-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Rubella IgG-westernblot serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента western blot
Rubella IgM-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Rubella RNA PCR/nPCR (gene E1) serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента PCR
Rubella-HIT serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HIT
Rubella-IgG-avidity serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента Avidity EIA
ROMA-Index (Berechnung aus CA125 + HE4) serum отразени в резултата на пациента 2 ml CMIA
S
Показател Биологичен материал Референтни граници Мерни единици Метод
S 100-protein serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента LIA
S.mansoni cerk.-AB serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
S.mansoni-AB serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента IFT
Sacch. cervisiae IgA-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента IFT
Sacch. cervisiae IgG-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента IFT
Sacch. cervisiae IgM-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента IFT
Salbutamol serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента GCMS
Salivari gland acini-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента IFT
Salivari gland ductus epithelium-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента IFT
Salmon. enterit. H-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента Widal reaction
Salmon.paratyphi B/O-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента Widal reaction
Salmon.typhimur. H-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента Widal reaction
Salmonella Typhi O serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента Widal reaction
SCC serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента RIA
Schist. mansoni-Abs. serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HA
Scl-70 / Topoisomerase I-Ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Secr. IgA in stool faeces – 5 g отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
see Cytopathology tabella отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента
see Histopathology tabella отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента
see Molecular Oncology tabella отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента
Selenium serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента AAS
Serotonin (blood) EDTA blood отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Serotonin (urine) urine – 10 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Serotonin IgG-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента MEIA
Serotonin IgM-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента MEIA
Sertralin serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента GCMS
Serum amyloid A serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента nephelometric
SHBG serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента FIA
Shigella flexneri serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента Widal reaction
Sirolimus EDTA blood отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента GCMS
Sm (B’B/D) serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Smooth-muscle Ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента IFT
Sodium serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента ISE
Sodium (urine) spontaneous urine – 10 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента ISE
Sol. liver ag (SLA)=liver-pancreas a serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
soluble transferrin receptor serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента nephelometric
Sotalol serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Sp100 IgG-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
SRP-(Sig.recog. particle)-b serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента method varies
ß-crosslaps, c-termin. Telopeptid serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента ECL
ss-DNA-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Stone analysis Gallstone, kidneystone (камъни в жлъчката, камъни в бъбреците) отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента IRMS
Sulfasalicine (as sulfapyridin) serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Sulpirid serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента LCMS
Sultiam serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
S100 Protein serum отразени в резултата на пациента 1 ml CLIA
SCC – рак на шийката на матката serum отразени в резултата на пациента 1 ml LIA
Septin 9 CPDA Blut отразени в резултата на пациента 10 ml PCR
T
Показател Биологичен материал Референтни граници Мерни единици Метод
T. pallidum-IgG serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента Blot
T. pallidum-IgM serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента Blot
Tacrolimus EDTA blood отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента GCMS
TBC cultural test microbial specimen (микробиологичен спесимен) отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента MGITT
TBC PCR sputum (храчка), BAL, trachea, EDTA отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента PCR
Testosterone (urine) urine – 1 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента ECL
Testosterone, free serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента RIA
Testosterone, total serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента ECL
Tetanus antitoxin serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Tetrahydro-cannabinol acid serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента GCMS
Tetrazepam serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Thallium (urine) urine – 10 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента AAS
T-helper-cell CD4 EDTA отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента flow cytometry
Theophylline serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Thiopurin S-methyltransferase EDTA отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента method varies
Thioridazine serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Thrombin time citrate plasma frozen отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента KOAG
Thrombin-AT3 complex citrate frozen отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента
Thymidine kinase serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента IRMA
thyr.bind.globulin serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента RIA
Thyreoglobuline serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента ECL
Thyrosin phosphatase IA2-ICA512-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Thyrosinase ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента MEIA
Tiagabin serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента GCMS
Tiaprid serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Tick-born encephal.-IgG-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента ELISA
Tick-born encephal.-IgM-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента ELISA
Tilidin (as Nortilidin) serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента GCMS
Tin (stool) serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента AAS
Tissue Transglutaminase TTG-IgA-Ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Tissue Transglutaminase TTG-IgG-Ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Titin ab (MGT-30) serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента MEIA
Tizanidin serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента GCMS
TNF-alpha serum frozen отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Tobramycin serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Tolperison serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Topiramat serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента GCMS
Total antioxidative capacity serum frozen отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента photometric
Total oxidative capacity serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента photometric
total T3 serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента LIA
total T4 serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента LIA
Toxopl. IgA-ISAGA serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента ISAGA test
Toxopl. IgG-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Toxopl. IgG-ab avidity test serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента Avidity ELISA
Toxopl. IgG-westernblot serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента western blot
Toxopl. IgM-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента ELISA
Toxopl. IgM-ISAGA serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента ISAGA
Toxoplasma-gondii-DNA Amniotic fluid отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента PCR
TPA(tissue polyp.AG) serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента LIA
TPHA (CSF) CSF (ликвор) отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента TPPA
TPHA/TPPA serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента TPPA
Tramadol serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Transferrin serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента NEPH
Transferrin (urine) urine – 10 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента NEPH
Trichinella ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Triglycerides puncture – 1 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента PHO
Triglycerides serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента PHO
Trimipramin serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента LCMS
Triple Test serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Troponin I serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Troponin T serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Trypsin serum frozen отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента RIA
Trypsin (faeces) faeces – 5 g отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента RIA
Trypsin (immune reative) filter card (филтърна карта) отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента
Tryptase serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента FIA
TSH serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента LIA
TSH receptor-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента RIA
TSH stimulated serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента LIA
tumor necrosis factor serum frozen отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента ECL
Tyrosin serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Thymidinkinase serum отразени в резултата на пациента 1 ml LIA
U
Показател Биологичен материал Референтни граници Мерни единици Метод
Urea serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента PHO
Urea (urine) urine – 10 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента PHO
Ureaplasma urealyticum-DNA bacteriol. swab (бактериологична среда) отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента PCR
Uric acid serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента PHO
Uric acid puncture – 1 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента PHO
Uric acid (urine) spontaneous urine – 10 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента PHO
Uroporphyrins (urine) urine – 10 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
V, W, X
Показател Биологичен материал Референтни граници Мерни единици Метод
Valproic acid serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента GC
Van.-mand.acid (urine) urine – 10 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Vancomycin serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента FIA
Variz. zoster DNA serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента PCR
Variz. zoster DNA CSF (ликвор) отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента PCR
Variz. zoster IgA serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Variz. zoster IgG serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Variz. zoster IgM serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Variz. zoster screen serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента KBR
Venlafaxin serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента GCMS
Verapamil serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Vigabatrin serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента GCMS
Vitamin A serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Vitamin B 12 serum frozen отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента LIA
Vitamin B1 EDTA отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Vitamin B2 EDTA отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Vitamin B6 EDTA отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Vitamin C EDTA plasma frozen отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Vitamin D1 (25-OH) serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента LIA
Vitamin D3 (1.25 OH) serum frozen отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента RIA
Vitamin E serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Vitamin H (Biotin) serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Vitamin K serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента LCMS
Wolfram EDTA отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента MS
Xylose 1 serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента photometric
Y
Показател Биологичен материал Референтни граници Мерни единици Метод
Yers.-pseudotub.-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента KBR
Yersinia IgA westernblot serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента western blot
Yersinia IgG westernblot serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента western blot
Yersinia-enter.-Typ-3 serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента KBR
Yersinia-enter.-Typ-9 serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента KBR
Yo-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента IFT
Z
Показател Биологичен материал Референтни граници Мерни единици Метод
Zinc serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента AAS
Zinc (erythr.) EDTA отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента AAS
Zinc (stool) faeces – 5 g отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента AAS
Zinc (urine) urine – 10 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента AAS
Ziprasidon serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента GCMS
Zolpidem serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента GCMS
Zonisamid serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Zopiclon serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента GCMS

Проверка на резултати

Виж повече

Цени на изследвания

Виж повече