Резултати

За да получите Вашия резултат, трябва да имате талон за получаване на резултат, даден Ви при посещението Ви в МЕДИЛАБ СМДЛ. На този талон има отпечатани Потребител ID и Парола. Въведете ги в страницата за влизане в системата МЕДИЛАБ СМДЛ Online. Следвайте инструкциите на системата по-нататък. Кликнете на бутона по-долу за да влезете в системата МЕДИЛАБ СМДЛ Online.

Z

Провери резултати от изследване