Паразитология тестове – Очаквайте скоро!

Показател

Биологичен материал

Референтни граници

Мерни единици

Метод

Изследване за паразити, вкл.Trichomonas vaginalis

Фекална проба

Фекална проба

Перианален отпечатък

Периферна кръв

Еякулат, влагалищно съдържимо

Отсъствие на чревни протозои

Отсъствие на чревни хелминти

Отсъствие на ентеробиоза тениидози

Отсъствие на маларийни паразити

Отсъствие на трихомонас вагиналис

( + ) ( – )

( + ) ( – )

( + ) ( – )

( + ) ( – )

( + ) ( – )

Нативен, оцветитен и

обогатителен

Нативен и

обогатителен

Нативен

Оцветителен

Среда TV-4

Трихинелоза

Ig G

Серум

отрицателен < 0,9

граничен > 0,9 < 1,1

положителен >1,1

SR

ELISA

Токсоплазмоза

Ig M

Серум

отрицателен <Cut off

положителен >Cut off

U/ml

ELISA

Токсоплазмоза

Ig G

Серум

отрицателен < 6IU/ mlположителен >6IU/ ml

IU/ml

ELISA

Ехинококоза

Ig G

Серум

отрицателен < 0,9

граничен > 0,9 < 1,1

положителен >1,1

отрицателен < 1:32 отрицателен < 1:32

отрицателен

положителен

SR

титър

титър

kDA

kDA

ELISA

РПХА

Western blot