Паразитология тестове

Показател Биологичен материал Референтни граници Мерни единици Метод
Изследване за паразити, вкл.Trichomonas vaginalis Фекална проба
Фекална проба
Перианален отпечатък
Периферна кръв
Еякулат, влагалищно съдържимо
Отсъствие на чревни протозои
Отсъствие на чревни хелминти
Отсъствие на ентеробиоза тениидози
Отсъствие на маларийни паразити
Отсъствие на трихомонас вагиналис
( + ) ( – )
( + ) ( – )
( + ) ( – )
( + ) ( – )
( + ) ( – )
Нативен, оцветитен и
обогатителен
Нативен и
обогатителен
Нативен
Оцветителен
Среда TV-4
Трихинелоза
Ig G
Серум отрицателен < 0,9
граничен > 0,9 < 1,1
положителен >1,1
SR ELISA
Токсоплазмоза
Ig M
Серум отрицателен <Cut off
положителен >Cut off
U/ml ELISA
Токсоплазмоза
Ig G
Серум отрицателен < 6IU/ mlположителен >6IU/ ml IU/ml ELISA
Ехинококоза
Ig G
Серум отрицателен < 0,9
граничен > 0,9 < 1,1
положителен >1,1
отрицателен < 1:32 отрицателен < 1:32
отрицателен
положителен
SR
титър
титър
kDA
kDA
ELISA
РПХА
Western blot

Проверка на резултати

Виж повече

Цени на изследвания

Виж повече