Имунология тестове

Имунологични изследвания

  1. Общи имуноглобулини и комплемент

1А. Индивидуални белтъци

Показател

Биологичен материал

Референтни граници

Мерни единици

Метод

Криоглобулини (качествено)

Серум в затоплена на 37С епруветка

Отр.

Студова преципитация

ИгА

Серум

Ликвор (в Германия)

0.74.00

g/l

Турбидиметрия

ИгМ

Серум

Ликвор (в Германия)

M 0.40–2.30

Ж 0.7-2.8

деца 0.2- 2.0

g/l

Турбидиметрия

ИгГ

Серум

Ликвор (в Германия)

7-16

g/l

Турбидиметрия

Субкласове на ИгА

Серум (в Германия)

Субкласове на ИгГ

Серум (в Германия)

Моноклонални свободни капа вериги

Серум, Урина, Ликвор (в Германия)

Моноклонални свободни ламбда вериги

Серум, Урина, Ликвор (в Германия)

С3 комплемент

Серум

0.9-1.8 g/L

g/l

Турбидиметрия

С4 комплемент

Серум

0.1-0.4

g/l

Турбидиметрия

1Б. Панели за имуноглобулини

Показател

Биологичен материал

Референтни граници

Мерни единици

Метод

Панел общи имуноглобулини

(ИгА+ ИгМ+ ИгГ)

Серум

Ликвор (в Германия)

Виж по-горе

Турбидиметрия

Панел комплементни фракции

(С3+С4 )

серум

Виж по-горе

Турбидиметрия

Панел

Иг Субкласове

(ИгА1,А2 + ИгГ1,2,3,4)

Серум (в Германия)

Виж по-горе

Панел

Моноклонални свободни капа + ламбда вериги

Серум,

Урина,

Ликвор (в Германия)

Виж по-горе

  1. Имуноглобулин Е и други молекули при алергии

2А. Индивидуални показатели

Показател

Биологичен материал

Референтни граници

Мерни единици

Метод

Общи ИгЕ

Серум

< 29 (до 1 год.)

< 49 (1-2 год.)

< 45 (2-3 год.)

< 52 (3-9 год.)

< 87 (над 9 год.)

IU/ml

Хемилуминесценция

Специфични ИгЕ за един индивидуален алерген – МЛЯКО

Серум

<0.10

kU/l

Хемилуминесценция

Специфични ИгЕ за един индивидуален алерген – ЯЙЧЕН БЕЛТЪК

Серум

<0.10

kU/l

Хемилуминесценция

Специфични ИгЕ за един индивидуален алерген – ШОКОЛАД

Серум

<0.10

kU/l

Хемилуминесценция

Специфични ИгЕ за един индивидуален алерген – ПЧЕЛНА ОТРОВА

Серум

<0.10

kU/l

Хемилуминесценция

Специфични ИгЕ за един индивидуален алерген – ОТРОВА ОТ ОСА

Серум

<0.10

kU/l

Хемилуминесценция

Специфични ИгЕ за един индивидуален алерген – ДОМАШЕН ПРАХ

Серум

<0.10

kU/l

Хемилуминесценция

Специфични ИгГ

за един индивидуален алерген

Серум (в Германия)

Еозинофилен катионен протеин

(ECP)

Серум

< 24

ng/ml

Хемилуминесценция

2Б. Панели за алергии

Показател

Биологичен материал

Референтни граници

Мерни единици

Метод

ИНХАЛАТОРЕН ПАНЕЛ 41.51 за специфични ИгЕ

срещу 20 инхалаторни алергени, вкл.треви, дървета, микроакари в дом. прах, дом. животни, плесени

Серум

<0.35

kU/l

Имуноблот

ИНХАЛАТОРЕН ПАНЕЛ 41.52 за специфични ИгЕ

срещу 20 инхалаторни алергени, вкл. треви, дървета, билки, микроакари в дом. прах, дом. животни, плесени

Серум

<0.35

kU/l

Имуноблот

ИНХАЛАТОРЕН ПАНЕЛIP3 за специфични ИгЕ

срещу микрокърлежи, пърхот котка, куче, A.fumigatus

Серум

<0.10

kU/l

Хемилуминесценция

ИНХАЛАТОРЕН ПАНЕЛIP6 за специфични ИгЕ

срещу трева, плесен, A.tenuis, бреза, билки

Серум

<0.10

kU/l

Хемилуминесценция

ДЕТСКИ ИНХАЛАТОРЕН ПАНЕЛ (41.95) за специфични ИгЕ срещу 20 алергена, вкл. треви, дървета, билки, микроакари в дом прах, дом животни, плесени

Серум

<0.35

kU/l

Имуноблот

ИНХАЛАТОРЕН ПАНЕЛAlaTOP за скрининг наИгЕ при атопична алергии(бронхиална астма и дерматит)

Серум

< 0.9 – ареактивен

0.9-1.1. – интермедиерен

> 1.1 – реактивен

Хемилуминесценция

АТОПИЧЕН ПАНЕЛ (41.98)за алергия срещу 20 алергена, вкл. треви, дървета, билки, микроакари, дом животни, плесени, яйца, мляко, риба, житни растения, ядки, плодове и зеленчуци

Серум

<0.35

kU/l

Имуноблот

ДЕТСКИ ПАНЕЛ (41.94) за специфични ИгЕ срещу 24 алергена, вкл. треви, дървета, билки, микроакари, дом животни, плесени, яйце, риба, мляко, житни растения, ядки

Серум

<0.35

kU/l

Имуноблот

ХРАНИТЕЛЕН ПАНЕЛ (41.31) за специфични ИгЕ-

срещу 20 алергена, вкл. яйца, казеин, мляко, житни растения, ядки, пловдов, зеленчуци, риби

Серум

<0.35

kU/l

Имуноблот

ХРАНИТЕЛЕН ПАНЕЛFP5 за специфични ИгЕ срещу яйце, мляко, риба, фъстъци, брашно, соя

Серум

<0.10

kU/l

Хемилуминесценция

ХРАНИТЕЛЕН ПАНЕЛFP13 за специфични ИгЕ за грах, бял боб, морков, картофи

Серум

<0.10

kU/l

Хемилуминесценция

ХРАНИТЕЛЕН ПАНЕЛFP15 за специфични ИгЕ за портокал, ябълка, банан, праскова

Серум

<0.10

kU/l

Хемилуминесценция

ЖИВОТИНСКИ ПАНЕЛ АP72 за специфични ИгЕ

срещу пера от канарче, пера от папагал

Серум

<0.10

kU/l

Хемилуминесценция

РАСТИТЕЛЕН ПАНЕЛWP5 за специфични ИгЕ

срещу плевели

Серум

<0.10

kU/l

Хемилуминесценция

ДЪРВЕСЕН ПАНЕЛ TP1за специфични ИгЕ

срещу клен, бреза, дъб, бряст, бадем

Серум

<0.10

kU/l

Хемилуминесценция

ДЪРВЕСЕН ПАНЕЛ TP9за специфични ИгЕ

срещу елша, бреза, лешник, дъб, бадем

Серум

<0.10

kU/l

Хемилуминесценция

Общи ИгЕ +ECP + AlaTop

Серум

Хемилуминесценция

3. Автоантитела

3А. Индивидуални

Показател

Биологичен материал

Референтни граници

Мерни единици

Метод

Антистрептолизинов титър (АСТ)

Серум

< 200 за възрастни

< 150 за деца

IU/ml

Турбидиметрия

Ревматоиден фактор (RF)

Серум

< 14

IU/ml

Турбидиметрия

Антитела срещу цикличен цитрулинов пептид (CCP)

Серум

< 17

IU/ml

ECLIA

Общи антинуклеарни (АНА)

Серум

< 1

ELISA

Специфични АНА I(dsDNA, Sm, RNP, ss-A(Ro), ss-B (La), Scl-70,центромери, хистони, Jo-1)

Серум

отр

Имуноблот

Специфични АНА II (SS-A-52, SS-A-60, Sm, RNP, SS-B, Scl-70, CENP-B, хистони, Rib-P, Jo-1)

Серум

отр

Имуноблот

Антитела срещу Тиреоглобулин

(анти-TG)

Серум

до 115

IU/ml

ECLIA

Антитела срещу тиреоидна пероксидаза(анти-TPO)

Серум

до 34

IU/ml

ECLIA

TSH рецепторни антитела,

(TRAC)

Серум

< 1,58

IU/ml

ECLIA

Антинеутрофил-цитоплазмени (АNCAPR3, ANCAMPO)

и анти-гломерулобазално-мембранни антитела(анти-GBM)

Серум

Отр.

Имуноблот

Анти-гастрални антитела (анти-интринзик фактор, анти-париетални клетки, анти-тъканна трансглутаминаза, анти-глиадинови и анти-Saccharomyces cerevisiae,ASCA)

Серум

Отр.

Имуноблот

Aнтикардиолипи-нови (acL) ИгГ

Серум

<0.10

<0.10

ELISA

Aнтикардиолипи-нови (acL) ИгМ

Серум

<0.10

<0.10

ELISA

Васерманнеспецифичен реагинов тест

Серум

отр

Трепонема палидум хемаглутинационен тест (TPHA)

Серум

Отр.

Хемаглутинация

лупусен антикоагулант(LA)

Плазма

0.8-1.2

Коагулометрия

Анти-чернодробни антитела (АМА-М2, LKM-1, SLALP, LC-1)

Серум

Отр.

Имуноблот

Автоантитела при мозъчни и неврални антигени

Серум,

Ликвор (в Германия)

Отр.

3Б. Панели за автоантитела

Показател

Биологичен материал

Референтни граници

Мерни единици

Метод

Панел Ревматоидни автоантитела

(RF+ анти-CCP)

Серум

Виж по-горе

Турбидиметрия

Панел АНА

(общи + специфични)

Серум

Виж по-горе

ELISA, Имуноблот

Панел

Анти-тиреоидни антитела I

(анти-ТРО + TG)

Серум

Виж по-горе

IU/ml

ECLIA

Панел

Анти-тиреоидни антитела II

(анти-ТРО + TG +

TRAC)

Серум

Виж по-горе

IU/ml

ECLIA

ПанелАнтифосфолипидни антитела

cL IgG, IgM+Васерман+ лупусен антикоагулант)

Серум

Виж по-горе

Виж по-горе

4. Специфични анти-инфекциозни протеини*

Показател

Биологичен материал

Референтни граници

Мерни единици

Метод

ИгМ за Borreliaburgdorferii

Серум

<0.8 – отр.

0.8-1.1 – съмнителен

> 1.1 – пол.

ELISA

ИгГ за Borrelia burgdorferii

Серум

<0.8 – отр.

0.8-1.1 – съмнителен

> 1.1 – пол.

ELISA

Специфични Иг заBorrelia burgdorferii (VlsE, Fla, OspC, OspA, OspB, BmpA и др.)

Серум

Отр.

Имуноблот

ИгМ за Chlamydia trachomatis

Серум

<0.8 – отр.

0.8-1.1 – съмнителен

> 1.1 – пол.

ELISA

ИгГ за Chlamydiatrachomatis

Серум

<0.8 – отр.

0.8-1.1 – съмнителен

> 1.1 – пол.

ELISA

ИгМ за Chlamydophillapneumoniae

Серум

<0.8 – отр.

0.8-1.1 – съмнителен

> 1.1 – пол.

ELISA

ИгМ за Chlamydia psitacii

( пробата се работи в Германия)

Серум

Интерферон-гама при туберкулоза (QF gamma TB Gold)

Серум

Отр.

ELISA

IgA за Chlamydia trachomatis

Серум

<0.8 – отр.

0.8-1.1 – съмнителен

> 1.1 – пол.

ELISA

* За специфични антитела срещу вирусни антигени (хепатитни, рубеола, морбили, паротит, EBV, CMV, HSV)– вж. вирусологични изследвания, а за антитела при паразитози (токсоплазмоза и ехинококоза) – паразитология.