Информация за пациенти

Изисквания към пациента за вземане на биологичен материал

На вниманието на пациентите на Лаборатория „Медилаб” представяме изисквинаията за вземане на проби за биологичен материал, към които да се придържате, за да бъдат проведени изследванията Ви възможно най-качествено и да постигнем точни резултати.

Общи правила:

1. За изследване кръвта се взема чрез венепункция сутрин, на гладно, след лишаване от харана през последните 12 часа и въздържане от алкохол през изминалото денонощие, както и лишаване от цигари и кафе преди манипулацията.

2. Както преди, така и по време на вземане на пробата, необходима за изследването, душевният и физически покой на пациента са приоритет.

Специални изисквания за специфични анализи (функционални тестове, хормонални изследвания, лекарствено мониториране и др.):

І. Кръвни изследвания.

1. Кръв при изследвания на хормоните:

 • при Пролактин се взема кръвсутрин най-много два часа след събуждане, като пациентът се е въздържал от полов контакт през изминалите 72 ч. Гърдите не са масажирани последните 72 ч. Положението на пациента е легнало.
 • за PSA се взема кръв задължително десет дена след манипулации от травмиращ характер (напр. ректално туширане).

2. За проба за лекарствена концентрация се съблюдава колко е времето, изминало от последното приемане на лекарството.

3. Проба за фолат, желязо и витамин В 12 става поне 2 седмици след като спре терапията с медикаментите.

4. При вземане на проба за кръвна захар материалът се събира сутрин, без прием на напитки и храни.

 • Ако боледувате от диабет, може да се наложи пробата да бъде взета преди да сте приели лекарствата си или да сте си поставили инжекцията инсулин.
 • При кръвнозахарен профил се спазват точно определени часове на мерене на кръвната захар. Пациентът не променя обичайния си режим на живот и хранене. Първото измерване се прави сутрин преди прием на храна. Поне едно от следавщите показания трябва да бъде два часа след хранене. Обикновено пробите се вземат по конкретен график, предписан от лекуващия лекар.

ІІ. Изследвания на урина.

1. За качествено химическо изследване се взема единична/случайна порция, която е особено подходяща за разглеждане клетъчния състав, както и наличието на цилиндри, като:

 • се употребяват пластмасови чаши за еднократно ползване;
 • взема се първата урина сутрин, която е отделена след пауза от 12 часа без приемане на течности и храни.

2. Количествени изследвания на урина.

За глюкоза, белтък, хормони и т. н. се събира урина за период от 24 часа, нарича се още диуреза, като се спазват определени изисквания:

 • подсигуряват се чисти съдове, като върху тях се нанасят данните на пациента;
 • лабораторията предоставя консервант, който е съобразен с анализираното вещество;
 • необходим е преди уринирането тоалет на гениталиите.

Процедура:

 • Първата порция урина от началния час не се ползва за изследването.
 • Препоръчително е събирането да става в добре хигиенизиран съд, с който да може да се прецени цялото количество на отделяне (например пластмасова бутилка от два литра).
 • Към следващите порции урина първоначално се добавя консервант, който Ви е предоставен предварително от лабораторията. Съдът периодично се разклаща с добавянето на всяка следваща доза и се складира в тъмно и прохладно помещение.
 • Записва се точният час на отделянето на последната доза урина. Микцията между началния час и крайния на вземане на проби за урина е според индивидуалните нужди на пациента.
 • Цялото количество урина точно се измерва и се отбелязва.
 • Размесва се събраното от всички проби и за изследване в лабораторията се носят 15-20 мл. урина.

3. Стерилна урина – за нея се изисква в стерилна чаша средна струя от първата сутрешна урина (10-20 мл.) след предварителен тоалет с вода и сапун (не дезинфекция) и подсушаване.

ІІІ. Фекална проба – общи правила на събиране:

 • Нужно е да сте уринирали преди отделянето на фекалната проба, тъй като тя не бива да бъде примесена с урина.
 • Препоръчително е да си поставите ръкавици, за да избегнете риска от разпространение на инфекцията.
 • Фекалиите се поставят в стерилен контейнер, като не бива да са докосвали тоалетната чиния или пък да са смесвани с вода, сапун или замърсявани с тоалетна хартия.

ІV. Изследване на сперма.

Взимането на проба е след въздържание от полов контакт от три до пет дена, като материалът се носи в лабораторията до час след отделянето му в стерилен съд.

V. Вземане на гърлен секрет.

Взема се проба от гърлото на пациента сутрин на гладно, като изследваният не е мил зъбите си и не е осъществявал каквато и да било устна хигиена.

Видове изследвания

Виж повече

Цени на изследвания

Виж повече