За нас

Лаборатория

Лаборатория „Медилаб” е първата частна самостоятелна медико-диагностична лаборатория във Велико Търново, създадена през 1997 год. Регистрирана през 2000 година в РЦЗ.

От началото на 2010 год, лабораторията разширява значително дейността си, обхващайки редица нови изследвания. Въведени са в експлоатация съвременни апарати, подобряващи значително качеството и надежността на диагностичния процес. Предстои разширяване на дейността в имунологичен, микробиологичен и паразитологичен сектори.

Въведена е компютърна система, позволяваща по-бърза и качествена обработка на информацията, както и директен достъп на пациенти и лекари до техните изследвания.

Лабораторията работи съвместно с германската верига лаборатории Synlab (www.synlab.de) и с техните представители в България –„Зинлаб България”.

Изследвания

СМДЛ „МЕДИЛАБ” предлага широка гама изследвания, обхващащи:

Z

Хематологични и цитологични изследвания

Z

Изследване на урина и изпражнения

Z

Клинично – химични изследвания

Z

Изследване на хормони

Z

Изследване на туморни маркери

Z

Изследвания на хемостазата (кръвосъсирване)

Z

Изследване на лекарствени концентрации и наркотични вещества

Z

Изследване на костни маркери

Z

Имунологична диагностика

Z

Алергологична диагностиа

Z

Инфекциозна имунология

Z

Имунохематология и молекулярна биология

Z

Репродуктивна диагностика

Някои от изследванията, които предлага лабораторията са уникални за региона и се предлагат за първи път във Велико Търново. Такава е например репродуктивната диагностика, с оценка на репродуктивният риск от развитие на някои генетични малформации у плода, при бременни в първи и втори триместър на бременността. За първи път се предлагат и алергологичните тестове на “Euroimun”, които са с много високо качество и висока диагностична надеждност.

Видове изследвания

Виж повече

Цени на изследвания

Виж повече