За нас

Лаборатория

Лаборатория „Медилаб” е първата частна самостоятелна медико-диагностична лаборатория във Велико Търново, създадена през 1997 год. Регистрирана през 2000 година в РЦЗ.
От началото на 2010 год, лабораторията разширява значително дейността си, обхващайки редица нови изследвания. Въведени са в експлоатация съвременни апарати, подобряващи значително качеството и надежността на диагностичния процес. Предстои разширяване на дейността в имунологичен, микробиологичен и паразитологичен сектори.
Въведена е компютърна система, позволяваща по-бърза и качествена обработка на информацията, както и директен достъп на пациенти и лекари до техните изследвания.
Лабораторията работи съвместно с германската верига лаборатории Synlab (www.synlab.de) и с техните представители в България –„Зинлаб България”.

Изследвания

СМДЛ „МЕДИЛАБ” предлага широка гама изследвания, обхващащи:

 • хематологични и цитологични изследвания
 • изследване на урина и изпражнения
 • клинично – химични изследвания
 • изследване на хормони
 • изследване на туморни маркери
 • изследвания на хемостазата ( кръвосъсирване)
 • изследване на лекарствени концентрации и наркотични вещества
 • изследване на костни маркери
 • имунологична диагностика
 • алергологична диагностиа
 • инфекциозна имунология
 • имунохематология и молекулярна биология
 • репродуктивна диагностика

Някои от изследванията, които предлага лабораторията са уникални за региона и се предлагат за първи път във Велико Търново. Такава е например репродуктивната диагностика, с оценка на репродуктивният риск от развитие на някои генетични малформации у плода, при бременни в първи и втори триместър на бременността. За първи път се предлагат и алергологичните тестове на “Euroimun”, които са с много високо качество и висока диагностична надеждност.